Arzinger & Partners

ZMĚNA ZPŮSOBU VÝPOČTU DOVOLENÉ

29.12.2020

Dne 1. ledna 2021 nabydou účinnosti vybrané části zákona č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Hlavní novinkou, kterou tato novela přináší, je odlišná koncepce výpočtu dovolené.

Jádrem nové úpravy je opuštění dosavadního systému dovolené za odpracované dny a přechod na systém dovolené za odpracované hodiny. Zákonodárce touto změnou sleduje zamezení nerovnosti ve výpočtu délky dovolené u zaměstnanců pracujících na směnný provoz nebo ve zkráceným úvazku.
Dosavadní úprava zakotvující výpočet dovolené dle odpracovaných dnů totiž nereflektovala délku pracovní doby, a tedy skutečný počet pracovních hodin připadajících na tu kterou pracovní směnu, což se negativně projevovalo při čerpání dovolené zaměstnanci, kteří měli nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu (pro zaměstnance tedy nehrálo roli, zda na den, ve který čerpal dovolenou, připadala 1 nebo 12 pracovních hodin, vždy musel uplatnit 1 den z fondu dovolené). Mohlo navíc dojít k situaci, kdy dva zaměstnanci odpracovali za daný týden stejný počet hodin, ale nárok na dovolenou jim vznikl v rozdílné výši, tj. každému z nich vznikl nárok na jiný počet dnů dovolené.
Pro ilustraci nového výpočtu dovolené může posloužit následující příklad, kdy zaměstnanec byl v prvním pololetí roku zaměstnán na 40hodinový týdenní úvazek a v druhém pololetí daného roku na 20hodinový týdenní úvazek:

i. 40 hodin týdně (úvazek zaměstnance) / 52 týdnů (délka kalendářního roku) x 26 týdnů (pololetí) x 4 týdny (zákonná výměra dovolené) = 80 hodin;

ii. 20 hodin týdně (úvazek zaměstnance) / 52 týdnů (délka kalendářního roku) x 26 týdnů (pololetí) x 4 týdny (výměra dovolené) = 40 hodin.

Celkový roční nárok zaměstnance na dovolenou poté vypočítáme součtem výše vyčíslených nároků za každé pololetí. Zaměstnanci tedy za daný rok vznikl nárok na dovolenou ve výši 120 hodin. Z výše uvedeného výpočtu lze rovněž dovodit rozsah dovolené při plném pracovním úvazku v rozsahu 40 hodin týdně, který trvá po celý kalendářní rok. V takovém případě bude mít zaměstnanec nárok na dovolenou ve výši 160 hodin ročně.

Tato změna se pochopitelně projeví i při čerpání dovolené zaměstnancem, protože z jeho časového fondu dovolené se mu odečte pouze tolik hodin, kolik mu na období, ve kterém je dovolená čerpána, připadalo dle rozvrhu práce pracovních hodin, tedy např. když například bude zaměstnanec čerpat dovolenou v den jeho 5hodinové pracovní směny, odečte se mu z jeho fondu dovolené toliko 5 hodin, nikoliv 1 pracovní den, bez ohledu na faktickou délku směny.

Pro zaměstnavatele uvedená změna nepřináší žádnou novou administrativní zátěž, protože již nyní mají povinnost evidovat týdenní pracovní dobu každého zaměstnance v hodinách. Zaměstnanci se naopak nemusí obávat o nevyčerpanou dovolenou, na kterou jim vznikl nárok doposud. Úprava této nevyčerpané dovolené bude čerpána nadále podle pravidel před novelou, tedy ve dnech.

Mgr. Petr Kubín

Soubory ke stažení

Právní novinky