Arzinger & Partners

NÁROK NA NÁHRADU ŠKODY VŮČI STÁTU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU PŘIJATÝCH KRIZOVÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S

25.03.2020

Aktualizace ke dni 25. 3. 2020

Vláda ČR v pondělí dne 23. 3. 2020 zcela zrušila svá dřívější usnesení o přijetí krizových opatření podle krizového zákona č. 211 č. 214 č. 241 a č. 264, kterými dříve zakázala maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách (s výjimkami např. pro potraviny, léky, galanterie apod.), přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center a provoz heren a kasin.

Tyto činnosti však zůstávají nadále zakázané, avšak nově o tom rozhodlo svým mimořádným opatřením Ministerstvo zdravotnictví ČR podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nikoli podle krizového zákona.

Fakticky se na situaci tedy nic nemění, avšak z právního hlediska může mít tato formální změna podkladového rozhodnutí pro zákaz shora uvedených činností zásadní vliv na případný nárok poškozených subjektů na náhradu škody vůči státu, o němž jsme Vás dříve informovali.

Podle krizového zákona nese stát objektivní odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou v důsledku krizového opatření, přijatého právě podle krizového zákona, byť by samotné krizové opatření bylo zákonné a účelné.

To však neplatí pro mimořádná opatření přijatá podle zákona o ochraně veřejného zdraví. V tomto případě stát zřejmě ponese odpovědnost, pouze pokud by takové mimořádné opatření představovalo nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup.

V praxi by to tedy mohlo znamenat, že veškeré škody vzniklé v souvislosti se zákazem shora uvedených činností počínaje od 24. 3. 2020 od 6 hod., kdy vstupují příslušná usnesení v účinnost, by již nebylo možné nárokovat z titulu náhrady škody vůči státu.

Je otázkou, zda je shora uvedený postup výkonných orgánů, tj. Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, v souladu s platným právem či nikoli. Rovněž je otázkou, zda tento postup státu nebyl zvolen účelově s úmyslem vyhnout se náhradě škody podle krizového zákona.

Pro upřesnění dodáváme, že tato změna by neměla mít vliv na jakékoli případné škody vzniklé mezi 14. 3. 2020 od 6 hod., kdy vstoupil zákaz shora uvedených činností v účinnost, až do 24. 3. 2020 6 hod. Tyto škody totiž již vznikly v důsledku přijatých krizových opatření.

Situaci okolo nouzového stavu v souvislosti s epidemií COVID-19 bedlivě sledujeme a vyhodnocujeme. Nadále Vám však v každém případě doporučujeme zaznamenávat si veškeré škody Vám vzniklé v souvislosti s těmito opatřeními.

Právní novinky