Arzinger & Partners

Newsletter

JE STOČENÍ TACHOMETRU TRESTNÝ…

Čas od času se objeví názor, že by v České republice měl být po vzoru Slovenska zaveden speciální trestný čin úpravy počítadla ujetých kilometrů, tedy trestný čin stočení tachometru. Opomíjí se však fakt, že již dnes může být toto chování postihnuto jako trestný čin naplňující skutkovou podstatu…

mehr »

ALKOHOL NA PRACOVIŠTI VE SVĚTLE…

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „zákoník práce“) v § 106 odst. 4 písm. e) ukládá zaměstnancům povinnost spočívající v zákazu konzumace alkoholických nápojů na pracovišti zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště a dále v zákazu vstupu na pracoviště zaměstnavatele pod…

mehr »

Grata international We are an associated partner
of GRATA International