Arzinger & Partners

Zastoupení v exekučním řízení

V exekučních řízeních zastupujeme jak oprávněné, tak povinné. Při zastupování oprávněného se ve spolupráci s exekutorem snažíme o rychlé vymožení jeho pohledávky s co nejmenšími náklady.

Povinným zajišťujeme konzultace při řešení exekuce, jejich obranu v případě neoprávněné exekuce a nesprávného postupu exekutora včetně hájení jejich zájmů v řízení před soudem.

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy