Arzinger & Partners

Vymáhání pohledávek

Častým problémem našich klientů je nezaplacený dluh, jehož dobrovolnému uhrazení se dlužník vyhýbá. V takovýchto situacích pomáháme našim klientům s vymožením jejich pohledávek a připravujeme pro ně:

  • výzvy pro věřitele a předžalobní upomínky;
  • uznání dluhu (v případě zájmu zajistíme také notářský či exekutorský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti);
  • dohody o narovnání;
  • žaloby o zaplacení a zastupování v řízení o těchto žalobách před soudem;
  • návrh na nařízení exekuce a zastupování v exekučním řízení;
  • insolvenční návrh či přihláška pohledávky.

Naše advokátní kancelář má rovněž zkušenosti s hromadným vymáháním dluhů.

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy