Arzinger & Partners

Zastoupení před mezinárodními soudy

V případě vyčerpání všech prostředků národního práva jsme připraveni hájit zájmy našich klientů také před mezinárodními soudy a v mezinárodních rozhodčích řízeních před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku i dalšími mezinárodními institucemi:

  • analyzujeme procesní postup a rozhodnutí českých orgánů z hlediska Evropské úmluvy o lidských právech a Protokolů k této dohodě;
  • posoudíme pravděpodobnost úspěchu v řízení před mezinárodním soudem;
  • připravíme pro Vás stížnost proti rozhodnutí státního orgánu porušujícím práva zaručená Evropskou úmluvou o lidských právech a Protokoly k této dohodě či jiný návrh na zahájení řízení;
  • zastoupíme Vás v řízení před příslušnou mezinárodní institucí;
Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy