Arzinger & Partners

Zastoupení před Ústavním soudem

V případě nejzávažnějších zásahů do základních práv a svobod má každý občan možnost využít ústavní stížnost k nápravě takovýchto zásahů a k ochraně svých práv a svobod. Řízení před Ústavním soudem má však jistá specifika a svou povahou se výrazně liší od řízení před obecnými soudy. Tuto skutečnost si dobře uvědomujeme stejně jako závažnost těchto řízení. Víme, že zastupování v řízeních před Ústavním soudem vyžaduje vysokou odbornost, která je předpokladem pro úspěšné hájení zájmů našich klientů, a proto věnujeme čas vlastnímu vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Pro naše klienty rádi připravíme:

  • analýzu jejich případu z pohledu ústavního práva;
  • ústavní stížnost;
  • návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých předpisů.
Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy