Arzinger & Partners

Zastoupení před rozhodci

Naše advokátní kancelář Vám podle Vašich požadavků poskytne tyto právní služby:

  • právní posouzení rozhodčí doložky;
  • sepis žaloby na zahájení rozhodčího řízení a na vydání rozhodčího nálezu;
  • příprava vyjádření k rozhodčí žalobě;
  • právní zastoupení v rozhodčím řízení;
  • vypracování žaloby o určení neplatnosti rozhodčího nálezu a zastupování v soudním řízení o této žalobě.
Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy