Arzinger & Partners

Dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí

Našim klientům poskytujeme právní služby v případě jejich zájmu o prodej majetku v dobrovolné dražbě a rovněž v rámci vymáhání jejich pohledávek vůči dlužníkům prostřednictvím dražby nedobrovolné. Naše právní služby zahrnují zejména následující činnosti:

  • právní poradenství a úzká spolupráce po celou dobu přípravy dražby;
  • příprava smluv, vyhlášek a ostatních zákonem stanovených písemností;
  • advokátní úschova dražební jistiny;
  • osobní účast při dražbě;
  • kontrola a dohled při předání předmětu dražby úspěšnému vydražiteli včetně přípravy předávacího protokolu, účasti při předání majetku apod.).
Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy