Arzinger & Partners

Nájmy bytů a prostor sloužících k podnikání

V oblasti nájmu bytů a prostor sloužících k podnikání zastupujeme jak nájemce, tak pronajímatele. S našimi klienty řešíme zejména následující otázky:

  • příprava nájemních smluv a právní poradenství při jejich uzavírání;
  • možnosti ukončení nájmu bytu či prostoru sloužícího k podnikání pronajímatelem, příprava výpovědí z nájmu bytu či prostoru sloužícího k podnikání a zastupování pronajímatelů v řízeních o určení neplatnosti výpovědi;
  • obrana nájemců v případě nezákonné výpovědi z nájmu bytu či prostoru sloužícího k podnikání a jejich zastupování při ochraně jejich práv;
  • právní problematika vyklizení bytu a prostoru sloužících k podnikání včetně zastupování v soudním řízení.
Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy