Arzinger & Partners

Koupě a prodej nemovitostí

Naše advokátní kancelář poskytuje v rámci své činnosti kompletní právní servis při koupi a prodeji nemovitostí, od úvodní konzultace, přes rešerše v katastru nemovitostí, vypracování potřebných dokumentů až po zastupování v řízení před katastrálním úřadem. Naše právní služby jsou určeny pro

 • prodávající či kupující z řad fyzických i právnických osob
 • realitní kanceláře
 • developery
 • bytová družstva
 • stavebníky

Pro naše klienty jsme připraveni zpracovat všechny dokumenty související s převodem nemovitosti a při jejich přípravě se vždy snažíme vyhovět jejich individuálním potřebám. Naše činnost spočívá zejména v přípravě či kontrole a úpravě:

 • rezervační smlouvy
 • smlouvy o smlouvě budoucí
 • kupní smlouvy či jiné smlouvy o převodu nemovitosti (např. darovací smlouva, dohoda o vypořádání společného jmění manželů, dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví)
 • návrhu na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí

V rámci převodu nemovitostí jsme dle požadavků klienta připraveni zajistit také následující právní služby:

 • prověření právního stavu nemovitosti zahrnující kontrolu historie převodů předmětné nemovitosti včetně nabývacích titulů a dalších souvisejících dokumentů (např. prohlášení vlastníka budovy);
 • úschovu kupní ceny a její výplatu dle podmínek smlouvy o úschově, kterou rovněž připravíme;
 • kontrolu zástavních smluv a smluv o úvěru předložených bankou v případě financování kupní ceny či její části prostřednictvím hypotečního úvěru;
 • vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene.
Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy