Arzinger & Partners

Zastoupení v pracovněprávních sporech

V pracovněprávních sporech zastupujeme jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Naše klienty zastupujeme zejména ve sporech o:

  • určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru;
  • určení neplatnosti výpovědi
  • uplatňování nároků při neplatném skončení pracovního poměru
  • vyplacení dlužné mzdy a odstupného
  • při uplatňování dalších nároků vyplývajících z pracovní smlouvy a z právních předpisů České republiky (např. náhrada škody, nároky v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání)
Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy