Arzinger & Partners

Pracovní povolení

Pro cizince, kteří chtějí v České republice pracovat, zajišťujeme komplexní právní služby související s:

  • vydáním pracovního povolení
  • získáním modré či zelené karty
  • prodloužením pracovního povolení

Podnikatelům majícím zájem o zaměstnávání cizinců poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • nahlášení volného místa příslušné krajské pobočce úřadu práce;
  • předběžné projednání záměru zaměstnávat cizince;
  • asistence při jednání s úřady práce o zařazení volného místa do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty a při zveřejnění volného místa v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty;
  • příprava vyjádření zaměstnavatele, pracovních smluv a dalších souvisejících dokumentů.
Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy