Arzinger & Partners

Povolení k pobytu

V oblasti cizineckého práva máme zkušenosti s vyřizováním všech typů žádostí o povolení pobytu či jeho prodloužení na území České republiky, a to jak cizinců ze třetích zemí, tak rodinných příslušníků osob žijících na území Evropské unie. Žadatele zastupujeme v řízení před cizineckou policií, jakož i při jednáních s úřady práce a dalšími institucemi. V případě potřeby jsme schopni poskytnout také konzultace při jednání se zastupitelskými úřady mimo území České republiky a samozřejmě připravit veškeré dokumenty potřebné k vyřízení žádosti v zahraničí.

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy