Arzinger & Partners

Zastoupení před ÚOHS

Naše klienty jsme schopni zastoupit také v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Na základě důkladné analýzy relevantních ustanovení právních předpisů i dosavadních trendů v rozhodovací činnosti ÚOHS posuzujeme postupy zadavatele v průběhu výběrového řízení a analyzujeme možnosti přezkoumání úkonů zadavatele v řízení před ÚOHS.

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy