Arzinger & Partners

Vyřizování námitek

Zadávací řízení nebývají pro svá četná úskalí často zcela bez problémů a neúspěšní uchazeči proto vždy mají právo uplatnit své námitky k průběhu zadávacího řízení a jeho výsledku. Námitky se však mohou objevit i ve zcela řádně vedeném zadávacím řízení a je potřeba se s nimi náležitě vypořádat. Naše advokátní kancelář pravidelně vystupuje jak na straně uchazečů, tak na straně zadavatelů, což nám přináší bohaté zkušenosti, ze kterých čerpáme při poskytování právních služeb našim klientům.

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy