Arzinger & Partners

Účast v komisích zasedajících v rámci výběrového řízení

Svým klientům vedle zpracování zadávací dokumentace nabízíme též právní služby při dalších úkonech zadavatele v zadávacím řízení. Naše znalosti pravidel zadávacího řízení uplatňujeme například v rámci procesu otvírání obálek a hodnocení nabídek, kdy naše účast zaručuje řádný a bezproblémový průběh této fáze zadávacího řízení. Současně přispívá k bezvadné přípravě dokumentů vznikajících při zasedání komisí, jako protokol o otevírání obálek či protokol o jednání hodnotící komise. Působení našich advokátů v těchto komisích rovněž výrazně zjednodušuje projednání případných námitek neúspěšných uchazečů.

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy