Arzinger & Partners

Příprava zadávací dokumentace a organizace výběrového řízení

Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti s realizací výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Současně se intenzivně věnuje i organizaci výběrových řízení, které jsou pořádány v rámci projektů financovaných dotacemi z evropských rozvojových fondů. Uvědomujeme si specifika rozdílných pravidel řízení podle zákona o veřejných zakázkách i v rámci jednotlivých dotačních programů a umíme je správně aplikovat tak, aby zadavatelem požadovaná zakázka byla bez rizika zdlouhavých řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže zadána a mohla být realizována.

Postup v souladu s právními předpisy a zejména s rozhodovací praxí ÚOHS je pro úspěch zadávacího řízení jistě zásadní a při naší práci je proto samozřejmostí. Neméně významné je i řešení vycházející ze skutečných potřeb našich klientů, které se snažíme detailně analyzovat a na jejich základě připravujeme zadávací dokumentaci. Naše právní služby zahrnují také pomoc při stanovení a specifikaci cíle, kterého chce klient v zadávacím řízení dosáhnout. Tohoto cíle dosahujeme vhodným nastavením a formulací pravidel zadávacího řízení, zejména kritérií pro výběr vítězného uchazeče, to vše v mezích zákona o veřejných zakázkách.

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy