Arzinger & Partners

Smluvní vztahy vznikající při investiční výstavbě

Pro developery, individuální investory či subjekty veřejného sektoru jsme při realizaci investic do výstavby nemovitostí připravení poskytnout komplexní právní služby. Mezi námi poskytované služby náleží zejména:

  • provedení právního auditu nemovitostí;
  • právního poradenství při akvizicích;
  • vytvoření vhodného mechanismu při koupi nemovitostí;
  • podpora při vyjednávání podmínek převodu nemovitostí.

V dalších fázích vývoje developerských projektů velmi úzce spolupracujeme s developery a investory na vhodném vytvoření „architektury“ smluvních vztahů mezi osobami, které se podílejí na investiční výstavbě. Při ní vzniká celá řada složitých vztahů, jejichž důsledná smluvní definice, a to zejména v otázkách vymezení předmětu plnění a odpovědnosti za něj, je klíčová pro úspěšnou realizaci. Pro investora je zásadní, pokud role architekta (případně projektanta), rozpočtáře a generálního zhotovitele jsou přesně vymezeny a odpovídají za zdárné vytvoření rozsáhlého stavebního díla investorovi, buď jako jeho poradci nebo jako dodavatel. Při vytváření těchto vztahů využívá naše advokátní kancelář zkušenosti získané při právních službách poskytovaných investorům v souvislosti s realizací stavebních děl velkého rozsahu, které byly financovány jak soukromými, tak veřejnými subjekty. Naše advokátní kancelář má rovněž zkušenosti s realizací takových projektů v režimu veřejných zakázek. Jsme schopni připravit kompletní smluvní dokumentaci týkající se financování, realizace a následného prodeje vytvořených hodnot.

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy