Arzinger & Partners

Územní plánování

Poskytujeme právní poradenství a služby v oblasti územního plánování, zejména pokud jde o:

  • přípravu územních plánů obcí, zásad územního rozvoje krajů a dodržování práv dotčených vlastníků či obcí;
  • soudní přezkum územních plánů a zásad územního rozvoje soudem.
Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy