Arzinger & Partners

Dědické právo

V oblasti dědického práva poskytujeme právní služby spočívající v zastupování klientů v průběhu dědického řízení před notářem a právní poradenství při vypořádání dědictví i při uzavírání dědických dohod. Rovněž se zabýváme problematikou závětí, vydědění a s tím souvisejících otázek dědické nezpůsobilosti a určování dědického práva v soudním řízení. Naše právní služby zahrnují zejména následující činnosti:

  • poradenství v otázkách naložení s majetkem v případě smrti včetně navržení možností úpravy majetkových poměrů za života a způsobů vypořádání majetku po smrti;
  • konzultace ve věci závětí a listin o vydědění, navržení textů těchto listin;
  • zastupování pozůstalých v dědickém řízení;
  • právní pomoc v případě sporu o dědické právo včetně zastupování
Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy