Arzinger & Partners

Rodinné právo

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech rodinného práva. Naše klienty zastupujeme například při rozvodu manželství a majetkového vypořádání manželů, určování výživného pro nezletilé děti či výživného mezi manželi. V naší praxi se samozřejmě zabýváme také problematikou úpravy poměrů k nezletilým dětem pro dobu do i po rozvodu. Součástí naší práce v této oblasti je příprava dohod o výše uvedených otázkách, ale také zastupování a hájení zájmů našich klientů v řízeních před soudem. Mezi naše činnosti patří zejména

 • právní poradenství v souvislosti s uzavřením manželství, zejména ve věcech majetkových vztahů;
 • příprava předmanželské smlouvy;
 • úprava rozsahu společného jmění manželů;
 • úprava rodičovské zodpovědnosti k dětem;
 • rozvod manželství;
 • otázky neplatnosti a neexistence manželství;
 • úprava výchovy a výživy nezletilých dětí v souvislosti s rozvodem;
 • vypořádání společného jmění manželů;
 • řešení otázek vyživovací povinnosti;
 • řešení otázek určení či popření otcovství;
 • právní pomoc při adopci.
Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy