Arzinger & Partners

Ochrana spotřebitele

Právní pomoc poskytovaná naší advokátní kanceláří velmi často směřuje k ochraně práv „slabších“ účastníků právních vztahů. Pokud jako spotřebitelé vstupujete do právních vztahů s profesionálními podnikateli, a to i při velmi všedních událostech, jako je koupě zboží v obchodě, poskytování služeb čistírny či jiné obdobné služby, a plnění ze strany podnikatele nedopadne dle Vašich představ, můžete se domoci svých práv použitím instrumentů poskytovaných spotřebitelským právem. Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby, které pomohou zvolit nejúčinnější postup směřující k dosažení Vašich práv, zejména tak

  • poskytujeme poradenské služby v oblasti odpovědnosti za vady;
  • připravujeme veškeré písemnosti a realizujeme postupy nezbytné k uplatnění práv z odpovědnosti za vady;
  • v případě Vašeho přání zajistíme podání podnětů či oznámení směřujících k ochraně spotřebitelských práv;
  • poskytujeme právní pomoc spotřebitelům ve vztazích upravených spotřebitelskými smlouvami, včetně realizace veškerých práv spotřebitele;
  • zastupujeme spotřebitele a občany při ochraně jejich práv v příslušných soudních či správních řízeních.
Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy