Arzinger & Partners

Podnikání zahraničních subjektů

Naši zahraniční klienti se na nás mohou obracet rovněž prostřednictvím našich zahraničních poboček, které poskytují právní služby ve stejném rozsahu.

Poskytujeme komplexní právní služby zájemcům o podnikání či investice v České republice spočívající zejména v

  • zakládání společností a organizačních složek se zahraniční majetkovou účastí;
  • přemístění sídel zahraničních společností do ČR;
  • kapitálové či majetkové akvizice zahraničními subjekty;
  • právní poradenství v souvislosti s podnikáním zahraničních osob na území České republiky;
  • zpracování analýz týkajících se právního prostředí v České republice;
  • vymáhání pohledávek zahraničních osob včetně jejich zastoupení před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány;
  • řešení otázek ochrany investic včetně zastupování v soudních sporech či sporech před rozhodčími orgány;
  • řešení otázek týkajících se vysílání zaměstnanců;
  • řešení otázek pobytu cizinců na území České republiky;
  • otázkách mezinárodního obchodu a přeshraničního platebního styku.

Máme rozsáhlé zkušenosti se zastupováním zahraniční klientely a jsme tak schopni přizpůsobit naši činnost a způsob jejího provádění specifickým potřebám cizinců. Běžně poskytujeme právní služby prostřednictvím všech forem dálkové komunikace tak, aby osobní účast klienta v České republice při vyřizování jeho věci nebyla nutná. Je samozřejmostí že při vyřizování právních služeb je náš tým schopen komunikovat s našimi klienty v jejich jazyce.

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy