Arzinger & Partners

Insolvenční řízení

Poskytujeme právní služby při řešení úpadku či hrozícího úpadku dlužníka nebo jeho oddlužení.

V případech, kdy naším klientem je věřitel, spočívají naše právní služby obvykle v přípravě návrhu na zahájení insolvenčního řízení či přihlášky pohledávky a zastoupení klienta ve všech fázích insolvenčního řízení.

Je-li naším klientem dlužník, zkoumáme naplnění podmínek pro splnění povinnosti úpadce podat na svůj majetek insolvenční návrh a poskytujeme poradenství při řešení úpadku dlužníka.

V neposlední řadě chráníme naše klienty před nedůvodnými insolvenčními návrhy podanými jejich konkurenty.

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy