Arzinger & Partners

Přeměny společností

Poskytujeme komplexní právní služby při přeměnách obchodních společností, ať už jde o fúzi, rozdělení obchodních společností, převod jmění na společníka či změnu právní formy, zejména

  • zpracujeme záměr klientem požadované přeměny včetně přípravy harmonogramu jejího provedení a poskytneme právní podporu při projednávání tohoto záměru;
  • vypracujeme projekt požadované přeměny;
  • zajistíme vypracování souvisejících dokumentů, jako jsou účetní závěrky či znalecká ocenění jmění zúčastněných subjektů;
  • připravíme nezbytné náležitosti pro schválení přeměny společnosti na valných hromadách či mimo ně;
  • vypracujeme zprávu o přeměně;
  • zajistíme splnění všech informačních povinností vyžadovaných zákonem v souvislosti s přeměnou;
  • řešíme vztahy vzniklé v souvislosti s ochranou věřitelů při procesu přeměny;
  • poradenství v otázkách odpovědnosti členů statutárních orgánů v souvislosti s přeměnou.

Při provádění přeměn poskytujeme i další právní služby související s přeměnami společností, a to i subjektům, jejichž práva či oprávněné zájmy mohou být dotčeny probíhající či proběhlou přeměnou jiné společnosti.

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy