Arzinger & Partners

Obchodní smlouvy

Pro naše klienty při jejich podnikatelské činnosti poskytujeme právní služby týkající se obchodněprávních smluvních vztahů, zejména

  • vypracováváme texty smluv dle konkrétních požadavků našich klientů;
  • posuzujeme návrhy smluv předložených obchodními partnery našich klientů včetně zapracování změn dle požadavků klienta;
  • vyjednáváme nebo poskytujeme právní podporu při vyjednávání znění smluv s obchodními partnery našich klientů;
  • posuzujeme možnost ukončení obchodních smluv a připravujeme dokumenty směřující k jejich ukončení;
  • posuzujeme porušování smluv a řešíme odpovědnostní vztahy vzniklé v důsledku porušení smluvních ustanovení;
  • poskytujeme právní pomoc při prosazování obchodních smluv včetně případného uplatnění takových nároků před soudy či rozhodčími orgány.

Při přípravě obchodních smluv se zaměřujeme na pochopení obchodní činnosti našich klientů s cílem vytvořit smluvní úpravu zcela zapadající do obchodních potřeb a představ klienta. Ke klientům přistupujeme vždy individuálně, a to jak při přípravě smluv, jež jsou jako smluvní typy upraveny právními normami, tak i při přípravě smluv překračujících běžné smluvní typy.

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy