Arzinger & Partners

Právo společností

Zakládáme veškeré obchodní společnosti, jež mohou vyvíjet podnikatelskou činnost na území České republiky, včetně družstev a organizačních složek. Jsme schopni celý proces založení a vzniku společnosti vyřídit pro klienta na základě udělené plné moci a to včetně zastoupení

 • před notářem při založení společnosti;
 • před živnostenským úřadem či jiným příslušným úřadem při vyřízení oprávnění k podnikání;
 • při založení účtu ke složení základního kapitálu;
 • při ocenění a vložení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti;
 • před veřejným rejstříkem v řízení o zápis společnosti;
 • před dalšími příslušnými úřady, u kterých je nezbytné nově vzniklou společnost registrovat.

Celý proces založení standardní obchodní společnosti jsme schopni vyřídit do dvou týdnů od obdržení nezbytných dokumentů od klienta.

V souvislosti se vznikem společnosti připravujeme rovněž speciální dohody mezi zakladateli resp. budoucími společníky či akcionáři, které nemohou být součástí společenské smlouvy či stanov společnosti.

V průběhu existence společností poskytujeme veškerý právní servis související s chodem společnosti, zejména

 • organizace řádných a mimořádných valných hromad včetně zastoupení společníka / akcionáře na nich;
 • převody obchodních podílů a akcií;
 • zvyšování a snižování základního kapitálu;
 • změny v orgánech společnosti;
 • změny společenských smluv a stanov společností;
 • přemístění sídel společností;
 • vytváření organizačních předpisů společnosti;
 • poradenství členům statutárních orgánů;
 • vytěsnění minoritních akcionářů;
 • přeměny obchodních společností;
 • změny druhu, formy a podoby akcií;
 • řešení otázek platnosti či neplatnosti rozhodnutí valných hromad včetně zastoupení v příslušném soudním řízení.

Poskytujeme veškerý právní servis při zrušení a likvidaci společnosti a jejího výmazu z veřejného rejstříku včetně případné přípravy a podání insolvenčního návrhu na majetek společnosti. V rámci těchto činností zajistíme

 • zápis vstupu do likvidace do veřejného rejstříku;
 • zveřejnění vstupu společnosti do likvidace v obchodním věstníku;
 • komunikace s věřiteli společnosti;
 • zajištění uzavření účetních knih likvidované společnosti;
 • poradenství v otázkách odpovědnosti členů statutárních orgánů ve vztahu k závazkům společnosti;
 • jednání s příslušnými institucemi v souvislosti s likvidací společnosti – správce daně, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, banky, archivy, případně exekutoři;
 • uspokojení věřitelů a rozdělení likvidačního zůstatku;
 • výmaz společnosti z veřejného rejstříku.

Dle přání našich klientů poskytneme i další právní služby týkající se obchodních společností.

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy