Arzinger & Partners

Mgr. ZDENĚK HORÁK

Zdeněk Horák

Mgr. Zdeněk Horák je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2014 získal titul Mgr. ve všeobecném studijním oboru - právo.

V advokacii se Mgr. Zdeněk Horák pohybuje již od roku 2010, kdy se stal členem týmu advokátní kanceláře Arzinger & Partneři s.r.o. Od roku 2014 v této advokátní kanceláři vykonával povinnou tříletou praxi advokátního koncipienta. Po absolvování povinné praxe složil v roce 2017 advokátní zkoušku a byl zapsán jako advokát do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Od roku 2018 působí v advokátní kanceláři Arzinger & Partneři s.r.o. jako trvale spolupracující advokát.

Ve své praxi se Mgr. Zdeněk Horák zaměřuje zejména na právo obchodních korporací, nemovitosti, insolvence, veřejné zakázky, náhradu újmy či pracovní právo.

Mgr. Zdeněk Horák hovoří anglicky.

Náš tým