Arzinger & Partners

Mgr. TOMÁŠ MAŘATKA

Tomáš Mařatka

Tomáš Mařatka vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, kde v roce 1999 získal titul Mgr. ve všeobecném oboru – právo.

Od téhož roku je Tomáš Mařatka činný v advokacii, kdy začal pracovat ve významné pražské advokátní kanceláři, kde se specializoval na oblasti rozvoje projektů nemovitostí, korporátní právo, majetkové restituce, trestní právo a vedení sporů a obhajob.

Po absolvování povinné tříleté advokátní praxe složil v roce 2003 advokátní zkoušku a byl zapsán jako advokát do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Tomáš Mařatka je jedním ze zakladatelů advokátní kanceláře ARZINGER & PARTNEŘI, jež se při svém založení v roce 2004 stala součástí mezinárodní sítě advokátních kanceláří ARZINGER & PARTNERS.

Tomáš Mařatka mluví česky a anglicky.

Náš tým