Arzinger & Partners

JUDr. JAKUB SVOBODA Ph.D.

Jakub Svoboda

Jakub Svoboda vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, kde v roce 1999 získal titul Mgr. ve všeobecném oboru – právo.

Na Právnické fakultě University Karlovy pokračoval v doktorandském studiu v oboru – civilní právo. Toto studium ukončil v roce 2010 obhajobou disertační práce „Odpovědnost za vady u smluv o dílo“ a získal titul Ph.D. Následně mu byl v souvislosti s ukončením doktorandského studia touto fakultou udělen titul JUDr.

Od roku 1995 je Jakub Svoboda činný v advokacii, kdy začal pracovat ve významné pražské advokátní kanceláři, kde se specializoval na oblasti vedení sporů, rozvoje projektů nemovitostí a otázky společenstevního práva.

Po absolvování povinné tříleté advokátní praxe složil v roce 2002 advokátní zkoušku a byl zapsán jako advokát do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Jakub Svoboda je jedním ze zakladatelů advokátní kanceláře ARZINGER & PARTNEŘI, jež se při svém založení v roce 2004 stala součástí mezinárodní sítě advokátních kanceláří ARZINGER & PARTNERS. Jakub Svoboda je členem výboru Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených.

Jakub Svoboda mluví česky, německy, anglicky a rusky.

Náš tým