Arzinger & Partners

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK PRO OSVČ PŘIZNANÝ V DŮSLEDKU PŘIJATÝCH KRIZOVÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S EPIDEM

27.03.2020

Aktualizace ke dni 26. 3. 2020

Vláda ČR dne 26. 3. 2020 oznámila dodatečné podpůrné opatření pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ve výši 15 000 Kč měsíčně. V současné chvíli Ministerstvo financí a Finanční správa upravuje parametry daného podpůrného opatření pro OSVČ, které musely omezit či pozastavit výkon své činnosti v důsledku epidemie COVID-19 a opatření vlády.

Tento mimořádný příspěvek bude vyplácen na základě žádosti doručené Finanční správě, a to až do odvolání nouzového stavu. Jeho cílem je udržet základní životní úroveň živnostníků a jiných drobných podnikatelů z řad fyzických osob, které nemají možnost získat finanční podporu prostřednictvím tzv. kurzarbeitu, který bude poskytován společnostem a firmám vládním programem ANTIVIRUS.

Přesné technické parametry návrhu budou předloženy na jednání vlády dne 30.3. 2020. S ohledem na skutečnost, že je nutné přijmout příslušnou legislativu, lze očekávat, že opatření by mělo být účinné v polovině dubna. Lze tedy předpokládat, že první finanční příspěvky budou OSVČ vypláceny v polovině dubna.

Situaci okolo nouzového stavu v souvislosti s epidemií COVID-19 stále bedlivě sledujeme a vyhodnocujeme. O dalším vývoji Vás budeme nadále informovat.

Právní novinky