Arzinger & Partners

JE STOČENÍ TACHOMETRU TRESTNÝ ČIN?

15.08.2017

Čas od času se objeví názor, že by v České republice měl být po vzoru Slovenska zaveden speciální trestný čin úpravy počítadla ujetých kilometrů, tedy trestný čin stočení tachometru. Opomíjí se však fakt, že již dnes může být toto chování postihnuto jako trestný čin naplňující skutkovou podstatu podvodu dle § 209 trestního zákoníku.

Hodnota tachometru vozidla je, vedle stáří vozu a jeho vizuálního stavu, jedním z nejdůležitějších faktorů, které určují cenu ojetého vozidla. Tento údaj však dokáže být velmi zavádějící, a to právě z důvodu relativně snadné manipulace s ním. Na internetu lze najít nespočet autoservisů a prodejen automobilového příslušenství, které tuto službu za pár stovek korun nabízejí. To nevyhnutelně vede k tomu, že mnoho prodejců automobilů těchto služeb, s vidinou vyššího výdělku při prodeji, využívá. Dle dostupných statistik tvoří automobily, kterým byl stočen tachometr na nižší hodnotu, kolem 40 % všech prodaných ojetých automobilů.

Proti záměrné úpravě údajů ujetých kilometrů se dá samozřejmě bránit i v rámci občanského práva, a to zejména institutem vady předmětu koupě a následného práva z vadného plnění, avšak z pohledu prevence je mnohem důležitější trestní rovina takovéhoto jednání.

Až donedávna bylo trestní postižení stočení tachometru téměř nemyslitelné, situace se však zásadně změnila kolem roku 2014, kdy bylo vydáno několik rozsudků kriminalizujících takové jednání. Nejznámějším z nich je rozsudek Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 8 Tdo 728/2014 ze dne 2. července 2014, kterým Nejvyšší soud odmítl dovolání obviněného. Ten byl v červnu roku 2013 shledán vinným ze spáchání trestného činu podvodu proto, že prodal automobil Volkswagen Caravelle 2,5 Tdi za 379.000,- Kč s tím, že vůz má najeto 171.000 Km, ačkoliv daný automobil pouze pár dní předtím zakoupil v zahraničí s vědomím, že vůz má najeto minimálně 340.000 Km. Počítadlo ujetých kilometrů tedy bylo stočeno téměř o polovinu a obviněný se takto nezákonně obohatil o 169.000,- Kč.

Ve shora uvedeném rozsudku soud konstatoval, že, „jestliže obviněný uvedeným způsobem zajistil, aby předmětné vozidlo vykazovalo v době prodeje stav tachometru s téměř polovičním počtem ujetých km, a získal tak na poškozeným vyplacené ceně o 159.000,- Kč více, než by mu náleželo, v přímém úmyslu naplnil znaky přečinu podvodu podle § 209 odst. 1,3 tr. zákoníku. V důsledku toho, že jde za situace, kdy je za účelem navýšení kupní ceny motorového vozidla přetáčen stav jeho tachometru, o typicky podvodné jednání, není z uvedených hledisek potřebné jakkoliv vytvářet novou skutkovou podstatu. Je totiž třeba zdůraznit, že zásadním důvodem, proč k přetáčení tachometru dochází, je právě protiprávní navyšování ceny.“

Za tento trestný čin podvodu byl obviněný odsouzen trestním soudem k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání osmnácti měsíců.

Lze tedy shrnout, že při naplnění určitých okolnosti může býti stočení tachometru považováno za trestný čin. I přes to se však vynořují názory, že by si úprava počítadel kilometrů zasloužila konkrétnější právní úpravu. Naposledy se k tomuto tématu vyjádřil ministr dopravy Dan Ťok, který uvedl, že ministerstvo pod jeho vedením připravuje novelu zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, dle které by automobily se stočeným tachometrem mohly, při nedoložení důvodu nesrovnalostí v záznamech tachometru v 30denní lhůtě, přijít o technický průkaz. Navíc by stočení počítadla mělo patřit mezi přestupky se sankcí až 500.000,- Kč. Novela se však momentálně nachází pouze ve fázi příprav, a tak se do jejího eventuálního vydání může ještě leccos změnit.

Právní novinky