Arzinger & Partners

Historie vzniku mezinárodní sítě advokátních kanceláří ARZINGER & PARTNERS

Mezinárodní síť advokátních kanceláří ARZINGER & PARTNERS byla postupně vytvářena v průběhu posledních dvaceti let, poté co politické změny ve středo- a východoevropském prostoru umožnily rozvoj advokacie nezávislé na státu.

Myšlenka vytvoření této mezinárodní sítě advokátních kanceláří vznikla v Berlíně, jejím tvůrcem a poté i aktivním nositelem byl Dr. Rainer Arzinger. Prostřednictvím advokátní kanceláře Arzinger & Partner v Berlíně začal Dr. Arzinger postupně navazovat partnerské vztahy s advokáty v jednotlivých zemích střední a východní Evropy.

Takto vytvořená partnerství získala jedinečnou možnost využívat v rámci mezinárodního poskytování právních služeb i zkušeností tuzemských partnerů. V průběhu spolupráce partnerských a spolupracujících kanceláří byly vytvořeny standardy, jež umožňují udržovat jednotnou kvalitu poskytování právních služeb u všech těchto advokátních kanceláří.

Rozvoj mezinárodní sítě advokátních kanceláří ARZINGER & PARTNERS je dynamický a kopíruje tak narůstající potřebu našich klientů při poskytování právních služeb v zahraničí. Členové této mezinárodní sítě, stejně jako spolupracující advokátní kanceláře poskytují právní služby k plné spokojenosti svých klientů v celém středo- a východoevropském prostoru.

My ve světě