Arzinger & Partners

Způsoby spolupráce při poskytování právních služeb v zahraničí

Našim klientům, jež mají potřebu poskytnutí právních služeb v zahraničí, dáváme na výběr, zda si přejí navázat přímý vztah s naší zahraniční partnerskou či spolupracující kanceláří, nebo zda upřednostní poskytnutí právní služby prostřednictvím naší advokátní kanceláře se sídlem v Praze.

Výhodou první z uvedených možností je přímá komunikace s naší partnerskou či spolupracující advokátní kanceláří, přičemž i v tomto případě obdrží naši klienti servis odpovídající standardům poskytování právních služeb stanoveným pro partnery a spolupracovníky mezinárodní sítě advokátních kanceláří ARZINGER & PARTNERS. V počátečních fázích navázání přímého právního vztahu je samozřejmě naše advokátní kancelář se sídlem v Praze plně nápomocná.

Výhodou druhé z uvedených možností je setrvání v dosavadním právním vztahu s naší advokátní kanceláří ARZINGER & PARTNEŘI, přičemž právní služba v zahraničí je poskytována naší partnerskou či spolupracující advokátní kanceláří. Na takové poskytování právní služby se plně vztahují české předpisy upravující výkon advokacie. Ulehčením pro naše klienty při takovém způsobu spolupráce je komunikace s naší advokátní kanceláří v českém jazyce a formulace požadavků způsobem odpovídajícím právním zvyklostem a právnímu řádu České republiky a Evropské unie. Klienti se tak, zejména při prvních krocích do zahraničí, vyvarují možným nedorozuměním způsobeným odlišnostmi právních řádů či právních zvyklostí, k nimž může docházet především v případech, kdy je právní služba poskytována mimo Evropskou unii. Předávání požadavků klientů a souvisejících informací je potom otázkou řešenou našimi advokátními kancelářemi, což přináší vyšší komfort při poskytování zahraničních právních služeb našim klientům.

Oba výše uvedené způsoby spolupráce je možné pro určité otázky kombinovat či kdykoliv průběhu poskytování právních služeb měnit. Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že značná část naší klientely nejprve volila poskytnutí zahraničních právních služeb prostřednictvím naší advokátní kanceláře, posléze po získání zkušeností se zahraničním prostředím, obvykle navázala přímý právní vztah s naší partnerskou či spolupracující advokátní kanceláři v zahraničí.

My ve světě