Arzinger & Partners

Plná moc

Na tomto místě si můžete stáhnout text plné moci.

Vzhledem k tomu, že stávající procesní úprava neumožňuje, aby zástupce v občanském soudním řízení, rozhodčím a jiném řízení, či obhájce v řízení trestním byla právnická osoba, je nezbytné plnou moc udělit vždy fyzické osobě – advokátovi. Z tohoto důvodu je text plné moci připraven tak, abyste po jeho podpisu zmocnili příslušného partnera či advokáta advokátní kanceláře ARZINGER & PARTNEŘI

Partneři a advokáti vykonávají advokacii jménem společnosti Arzinger & Partneři, s.r.o. advokátní kancelář a na její účet. Jako účastník právních vztahů založených v souvislosti s poskytováním právních služeb vystupuje vždy společnost.

Plná moc – JUDr. Jakub Svoboda, Ph.D., advokát
Plná moc – Mgr. Tomáš Mařatka, advokát

O nás
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB