Arzinger & Partners

Smlouva o poskytování právních služeb

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby na základě Smlouvy o poskytování právních služeb, která je uzavírána v souladu s právními předpisy upravujícími výkon advokacie. Tato právní úprava klade specifické požadavky na činnost advokátů a přináší řadu omezení do vztahu mezi advokátem a jeho klientem, to vše za účelem ochrany zájmů klienta.

Smlouva o poskytování právních služeb naší advokátní kanceláře zcela respektuje tyto zvláštní požadavky a spočívá tak na následujících principech:

O nás
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB