Arzinger & Partners

ARZINGER & PARTNEŘI

ARZINGER & PARTNEŘI je advokátní kancelář poskytující komplexní právní služby. Naším cílem je profesionálním způsobem vyhovět přáním a potřebám našich klientů k jejich maximální spokojenosti. Při vyřizování všech požadavků postupují členové našeho týmu vždy v souladu s českým právním řádem a při plném respektování etických předpisů stanovených pro výkon advokacie.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

ARZINGER & PARTNEŘI informuje klienty (spotřebitele), že na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byla rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ze dne 5. 2. 2016 mimosoudním řešením eventuálních spotřebitelských sporů mezi klienty (spotřebiteli) a ARZINGER & PARTNEŘI vzniklých na základě smluv o poskytování právních služeb pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz.

Uvedené spory tedy mohou být alternativně - mimosoudně řešeny Českou advokátní komorou.

Podrobnější informace o mimosoudním řešení sporů mezi advokáty a jejich klienty (spotřebiteli) naleznete zde.

O nás
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB