Arzinger & Partners

Právní novinky

NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

Od 01. 07. 2017 nabývá účinnosti rozsáhlá novela insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Tato novela změní celou řadu aspektů insolvenčního řízení, počínaje zajištěním podmíněných pohledávek (včetně bankovních záruk), přes ochranu před šikanózními insolvenčními…

celý článek »

NOVÝ PROTIKUŘÁCKÝ ZÁKON

Posledním dnem měsíce května (31.05.), který je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací vyhlašován jako Světový den bez tabáku, nabývá účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. protikuřácký zákon. Ve stejný den pozbývá účinnosti zákon č.…

celý článek »

Grata international Jsme asociovaný partner
s GRATA International