Arzinger & Partners

Právní novinky

ALKOHOL NA PRACOVIŠTI VE SVĚTLE…

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „zákoník práce“) v § 106 odst. 4 písm. e) ukládá zaměstnancům povinnost spočívající v zákazu konzumace alkoholických nápojů na pracovišti zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště a dále v zákazu vstupu na pracoviště zaměstnavatele pod…

celý článek »

NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

Od 01. 07. 2017 nabývá účinnosti rozsáhlá novela insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Tato novela změní celou řadu aspektů insolvenčního řízení, počínaje zajištěním podmíněných pohledávek (včetně bankovních záruk), přes ochranu před šikanózními insolvenčními…

celý článek »

Grata international Jsme asociovaný partner
s GRATA International